توانمندی ها و وظایف:
- برنامه‌نویس Back End
- مسلط به PHP

مقالات ثبت شده: ۰ مقاله

درصد مشارکت: ۰ درصد

مجموع امتیازات: ۰ امتیاز

وضعیت تخصص: کارشناس

مقالات ثبت شده توسط سهراب راستین

مقاله‌ای توسط این کارشناس ایجاد نشده است!