توانمندی ها و وظایف:
- بررسی و رسیدگی به مشکلات و خطاهای برنامه
- مدیریت مقالات و دانش جدید
- مدیریت کاربران جدید

مقالات ثبت شده: ۰ مقاله

درصد مشارکت: ۰ درصد

مجموع امتیازات: ۰ امتیاز

وضعیت تخصص: کارشناس

مقالات ثبت شده توسط رویا تهرانی

مقاله‌ای توسط این کارشناس ایجاد نشده است!