مقالات مربوط به «رمزدار»

ایجاد مقاله رمزدار

چنانچه بخواهید برای مقاله خود یک رمز قرار دهید تا تنها افرادی که آن کد رمز را دارند بتوانند محتوای مقاله را مشاهده کنند؛ پیش از انتشار مقاله در ستون سمت چپ در تب «دانش» بر روی لینک «عمومی» کلیک کنید. در منوی بازشده گزینه «رمزدار» را انتخاب کنید و کد رمز مورد نظر خود […]