مقالات مربوط به «موضوع»

نحوه ایجاد موضوع جدید

جهت دسته‌بندی مناسب پایگاه مدیریت دانش بهتر است پیش از هر کار، دسته‌بندی مناسب خود را مشخص کنید. در برنامه داناکاو به راحتی می‌توانید این موضوعات را ایجاد و مدیریت کنید. برای این منظور از پنل مدیریتی داناکاو در منو «دانش‌ها» وارد زیر منو «دسته‌ها» شوید. در این بخش لیست تمامی موضوعات (دسته‌ها) موجود را […]

یافتن دانش در پایگاه دانش

جهت یافتن دانش و مقاله مورد نظر خود در پایگاه دانش به چند طریق می‌توان اقدام کرد: استفاده از موضوعات موضوعات اصلی پایگاه دانش در صفحه اصلی سایت در دسترس است. چنانچه یک موضوع دارای مقاله باشد در زیر آن تعداد مقالات درج شده است و چنانچه موضوع دارای زیرموضوع باشد، عبارت «رفتن به زیردسته» […]