مقالات مربوط به «کدنویسی»

درج کد در مقالات

چنانچه بخواهید در مقالات خود کدی درج کنید می‌توانید در شرح مقاله بر روی دکمه بعلاوه جهت ایجاد بلاک جدید کلیک کنید. و سپس گزینه کد را بیابید. سپس در بخش ایجاد شده، کد خود را قرار دهید. برای مثال نمونه زیر با این ابزار ایجاد شده است: